O nás

O nás

Změny, kterými jsem sám prošel a obrovsky mne posunuly, mne přesvědčily, že každý má právo a možnost Být šťastný. A ty možnosti máme každý v sobě, jen často nevíme jak začít, čemu se hlavně věnovat, jakým způsobem zůstat "součástí konzumní společnosti". To vše rád sdílím s klienty a studenty, abychom společně mohli rozměr kvality života posunout na vyšší úroveň a vzájemně se obohacovat prožitými zkušenostmi.

Projekt Plné Bytí má za cíl sdružovat a rozvíjet všechny, které jsou připraveni změnit svůj život k lepšímu a uvědomují si, že bez osobní aktivity to není možné.

Prací na sobě, ať tradičními ověřenými technikami nebo systémy těžícími z moderní psychologie, má každý možnost pozorovat v reálném čase své pokroky. Obzvláště na proměně mezilidských vztahů, osobní odolnosti vůči krizím a vlastnímu novému pohledu na jakékoli dění.

  S Martinou jsme se potkali u jiného projektu, kde jsme našli společnou řeč v mnoha dalších oblastech. To odstartovalo nejen naši obchodní spolupráci, ale i mé předávání zkušeností osobního a duchovního růstu. Její potenciál na sobě pracovat byl nepřehlédnutelný, přesto výsledky už po roční výuce ji samotnou překvapily.   

Co vše se změnilo a v jak velké míře, Vám určitě sama ochotně posdílí, byť je vše stále ještě v procesu. A sdílená osobní zkušenost je obrovská inspirace a vlastně i sebereflexí pro všechny zúčastněné.  

Pohled a přístup muže a ženy je ve spoustě věcí odlišný, včetně forem zpracovávání a ukotvování nových zkušeností v dnešní patriarchální společnosti, která se stále snaží striktně vymezovat dle pohlaví. I proto je její přítomnost důležitá, zvláště když ji mohu považovat za jednoho z mých nejvíce schopných studentů.

Robert Erdem

Již na střední škole, kdy jsem začínal studovat bojová umění, jsem se poprvé setkal s relaxačními technikami v podobě autogenního tréninku. To nastartovalo můj zájem o zkoumání nitra a jeho aplikace pro vlastní cvičení. Takže po zvládnutí všech stupňů této techniky jsem pokračoval v praktickém objevování východních směrů rozvoje a světonázoru.

  Záhy se k tomu přidaly bylinky, léčitelství, chiromantie, hypnóza, grafologie, historie duchovních nauk, atd. Stále se rozšiřující záběr mne po pár letech donutil k selekci témat, abych mohl opravdu růst v pro mne podstatných směrech, pro které mám hlavní dispozice.

  Pokračující studium různých stylů boje s i beze zbraně a jejich aspektu vnitřního rozvoje, cestování za tradicemi různých kultur a práce kontraktora, mi umožňovaly některé vědomosti aplikovat v praxi, ale hlavně objevovat i jiné soustavy vnějších i vnitřních duchovních světů.

  Nejvíce jsem zakotvil u původních nauk přírodních kmenů (šamanismus) a starodávné indické civilizace, kde je stále co objevovat v původních svitcích (např. tantrické směry), ale těžím i z našeho duchovně kulturního okruhu, ať křesťanské mystiky nebo forem magického umění transmutace vnitřního já.

  Přes 20 let rozvíjím a vyučuji práci s energií, živly a prostorem. Pro začátečníky i pokročilé realizuji tematické workshopy. Nedílnou součástí jsou i individuální konzultace pro klienty v různých úrovních vědomého poznání. Příležitostně tvořím účinné šperky, či tetování dle potřeb a přání zájemců.

  Nově jsem práci s klienty rozšířil i o prenatální psychologii a aspekty souznění žen, mužů a jejich potomků v dualitě běžné reality.   Vyhledávám po světě starožitnosti a artefakty duchovních nauk (např. nefritové předměty neolitické Číny), které obohacují nejen můj život, ale potencují a akcelerují i osobní rozvoj mých klientů.

Martina Steklá

Žila jsem se všudypřítomným pocitem, že nejsem dost dobrá. Každý den jsem vstávala s hrůzou, že MUSÍM...! Neznala jsem svou vlastní hodnotu ani své hranice.

Má cesta vedla přes velkou životní nespokojenost zakončenou momentem, kdy se mi rozpadl už několikátý vztah, vědomý potrat a syndrom vyhoření. V tu dobu jsem se rozhodla, že musím něco změnit. CHCI něco změnit. Opustila jsem své jistoty, skvělou práci a vydala se na novou cestu neznámo kam.

Život mi do cesty přinesl Roberta, který mě velmi inspiroval svým přístupem a svými zkušenostmi, které jsme sdíleli. Velkým pomocníkem na mé cestě sebepoznáním a zároveň mým koníčkem se staly vzácné kameny (především Lapis Lazuli, Nefrit a Čaroit) a staré artefakty (disky a draci) neolitické Číny, ke kterým mě Robert rovněž přivedl.

Zabývám se osobním rozvojem a čerpám z různých směrů. Poskytuji individuální koučingy 1:1. Pracuji převážně se ženami a s tématy sebelásky, zranění, partnerských vztahů, sexualitou atd. Pro svůj osobní rozvoj mi jsou blízké i některé šamanské techniky a jóga.   Více o mně najdete na mém webu www.martinastekla.cz