Ochrany 1 – jejich nácvik, různé způsoby, první pomoc

ochrany 1
Osobní rozvoj a transformace návody / VŠE

Ochrany 1 – jejich nácvik, různé způsoby, první pomoc

Člověk už od pradávna chce mít pocit bezpečí, být chráněn před nepřízní počasí nebo ataky okolí. A mezi tyto potřeby a touhy patří také osobní integrita, kterou vnější prostředí nenaruší. Která bude funkčním štítem, jež můžete “vztyčit” dle aktuální potřeby.
Můžete tohoto pocitu, a i reálné funkčnosti dosáhnout různými způsoby, uváděnými v různých časopisech, lidových radách a pořekadlech, které jsou ale bohužel často přejímány s chybami a bez znalosti problematiky.
A navíc jednoduché a praktické možnosti každého z nás, jsou spíše opomíjeny a zapomenuty. Můžete například vytvářet ochrany energetickým polem, osobním nastavením, třeba za pomoci postavení prstů (muder), funkčními obrazci nebo také dýcháním atd. I tak běžnou a obvyklou činností, jakou dech bezesporu je (ale také bohužel často zanedbávanou a přehlíženou)! Přitom každý někdy pocítil příval síly, když byl nucen zhluboka dýchat a zároveň nemusel provádět náročný fyzický pohyb. A už ten příval energie působí na okolí “dominantně”, už ho mění a transformuje na prostředí příjemné vůči zhluboka dýchajícímu aktérovi.
Dynamika osobního nastavení vzbudí pocity i v dalších osobách, že dýchající je větší, aktivní, silný, a proto jako jakákoli oběť zcela nevhodný (nejde jen o fyzický atak, ale i o psychické vydírání a manipulaci, vzbuzování nepatřičné viny atd.). Znáte ve svém okolí určitě i opačný případ, kdy někdo má tak submisivní “vyzařování”, že si na něj všichni dovolují (ve škole, v práci, v rodině). Při bližším pohledu taková osoba po většinu aktivní části dne dýchá povrchně a plytce. Tím spouští mimo jiné podvědomé reflexy ostatních, že je pozorována lehká kořist bez sebevědomí, nemocná nebo zraněná – neschopná se účinně bránit.
Toto téma budeme postupně probírat do hloubky a budeme se věnovat různým účinným aspektům ochran a obran z různých nauk celého světa, které mám ozkoušeny.

Robert Erdem

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *