Orgasmus Dar Nenávratnu? – 1

orgasmus dar nenávratnu 1
Tantra / VŠE

Orgasmus Dar Nenávratnu? – 1

Orgasmus nepodléhá pomíjivosti lidské existence a vůbec dění v průběhu věků, má svou minulost, vliv a je nekonečný a naplňující, přitom časově podmíněný a pro některé bohužel vyčerpávající, jak se většina materiální populace domnívá. Co víc, tato populace to má za neměnnou jistotu svého prožívání posvátného spojení, které tímto degraduje a upadá na pouhopouhé “uvolnění tlaků, v lepším případě na akt pro získávání potomků.
A to jen proto, že se málokdo rozhodne nebýt ovládán svým projevem ve hmotě, a chce žít jednoduché a jednoduše. Jednoduché bez osobní touhy a práce na sobě, jednoduché ve své prostosti pudů vládnoucích Duši místo toho, aby naopak umožnilo její povznesení nad potřeby profánního světa. Nejen pro její uvědomění nezměrnosti a schopnosti překonávat své ego i v této intimní a předsudky hájené oblasti, o které je většina lidstva sebeklamem přesvědčena, že jí rozumí, zvládá, umí předávat a naplňovat. Přehlíží tak nejpřirozenější směr k božskému spojení mimo svou malost a poznání božské jiskry v sobě a svém protějšku mimo zaslepenost sobectví.
Orgasmus a ejakulace jsou totiž dvě rozdílné věci, ale to příliš odporuje všeobecnému názoru hlavně u mužů. Avšak ženy cítí, že je to možné, už jen z podstaty svých širších možností prožívání sexuality, a mnohdy i touží po oddělení těchto dvou veličin u svých protějšků. Přitom to až tak neskutečné, někdy posměšně uváděno za nemožné, není. Je to jen a hlavně o trpělivosti sebe sama se sebou.
Pro změnu svého nastavení a zkvalitnění prožívání sounáležitosti v intimní sféře, již stačí pro začátek tento vzácný okamžik nejtěsnějšího spojení sdílet s protějškem, seznámit ho, že se blíží a jestli chce, aby byl dříve, či později. Je-li Vaše vzájemné pouto upřímné, ať je v jakémkoli vztahu, tak zajisté chcete svému partnerovi dopřávat výjimečné okamžiky splynutí dvou bytostí v jednu. A tato informace k nim většinou patří. Nenechte se ovládat pudem, je příliš omezující, a to v mnoha oblastech. Na přirozenosti chvil tím neztratíte (také umíte jíst příborem a pokrm tak vychutnávat po kouskách, a i v estetické rovině, které také předchází příprava. Neházíte do sebe hltavě cokoli, co najdete venku nebo v regálech supermarketu), naopak získáte uvolněný přehled, co se s Vaším tělem a tělem protějšku děje. A tím možnost více odhalovat vzájemné touhy a dopřávat si naplňování rozkoší. Řízení auta se také zlepšuje uvolněností a zkušeností řidiče, poznáním silných a slabých stránek jeho vozidla. Tak si pak přece budete více užívat “jízdu” vy i další spolucestující.
Od okamžiku odhalení Vaší vrcholné touhy a vůbec schopnosti o ní hovořit, případně se jí i zasmát (to vše k uvolněnosti a vášni patří, strojenost a pokrytectví byste měli nechat za venkovními dveřmi), pocítíte silnější vzájemné pouto. Budete schopni a ochotni se partnera ptát, co by si v ten daný okamžik přál pro umocnění prožitku. A to ve Vás může teprve nastartovat touhu na sobě pracovat i v intimní oblasti. Naučit se například orgasmus prodloužit nebo ho mít opakovaný (hovořím o obou pohlavích, dle starých spisů toho jsou schopny téměř rovným dílem a mohu to z osobní zkušenosti potvrdit). Mít možnost se rozhodnout, jestli vyvrcholení bude s ejakulací, či bez ní.
Také není neměně dáno, že muž musí být po orgasmu vyčerpán a unavený, je to “jen” o práci s vlastní energií a při větších zkušenostech i s energií protějšku ať pro změněné stavy vědomí, úspěšné početí za maximálních dispozic budoucích rodičů nebo třeba “jen” pro vzájemné dobíjení se sexuální energií poté transformovanou do životní síly a elánu. A tím mimo jiné oddalovat projevy stárnutí těla a ducha a udržovat přitažlivě zářící jiskru nejen v hloubce očí.
Orgasmus, jako potenciál Stvoření, je silou bořící světy a také toutéž silou schopnou světy tvořit, ovládnout, usměrňovat je. Orgasmem můžete léčit, prolamovat hranice světů, kultivovat chápání ostatních bytostí. Je silou, jež odnáší bloky v těle a mysli. Je silou, kterou možno oživovat a sytit sebe i bytosti sfér.

Vášnivý den
Robert Erdem

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *